VMG

Sinds 2000 is de Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) de vereniging ter bevordering en waarborg van professionele mortuariumzorg.

De VMG waarborgt de kwaliteit, professionaliteit en zorgvuldigheid in de postmortale zorg aan overleden patiënten én in de informatievoorziening aan de nabestaanden. De VMG bevordert de naam en faam van de mortuariumbeheerders en de postmortale-zorgverleners in ziekenhuizen en zorginstellingen.

De VMG is een vereniging van specialisten in de mortuariumzorg. Zij richt zich op bevordering en borging van kwalitatief hoogwaardige zorg onmiddellijk na overlijden, die haar leden primair verstrekken in opdracht van gezondheidszorginstellingen of de politie.
Mortuaria hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Zij zorgen dat elk lichaam dat na overlijden aan hen wordt overgedragen, zo nodig gerestaureerd en in alle gevallen zorgvuldig geconserveerd wordt, zo lang als nodig totdat de voorbereidingen voor een uitvaart kunnen worden getroffen. Goede conservering van het lichaam en deskundige restauratie getuigen van respect voor de overledene en dragen eraan bij dat nabestaanden volwaardig afscheid kunnen nemen.

Mortuariumzorg is een specialisme dat ziekenhuizen of andere instellingen in eigen beheer uitoefenen of dat is uitbesteed aan zelfstandige mortuariumbeheerders. In alle gevallen zijn dezelfde gedragsregels en kwaliteitsnormen van toepassing.
De VMG adviseert de overheid over de inrichting en de normering van de postmortale zorg. Zij stemt regels en procedures af met haar primaire opdrachtgevers en maakt daarover afspraken met betrokken partijen in de uitvaartbranche.

De VMG is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen (SKU) en  is lid van de Adviesraad van de Stichting Keurmerk Uitvaartbranche. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en verschillende brancheorganisaties in de uitvaartzorg, zoals BGNU en Nardus. Daarnaast geeft de VMG ook advies aan overheden en andere relevante instanties.

Meer over VMG

Bestuursleden van de VMG

Kwaliteit en professionaliteit van zorg na overlijden in zorginstellingen

Berichten

Subsidie voor preventieve sneltest werknemers

Het ministerie van VWS biedt een tijdelijke financiële regeling voor preventief sneltesten voor werknemers in bedrijven waar thuiswerken geen optie is en 1,5 meter afstand houden door de aard van het werk moeilijk is.
lees het hele artikel

Kwaliteit postmortale zorg verankeren in de wet

In de nieuwe Wet op de Lijkbezorging dient de borging van de kwaliteit van postmortale zorg in wettelijk verankerd te worden. Dat is in het belang van nabestaanden. Zij moeten verzekerd zijn van professionele en optimale zorg aan het lichaam van de overledene.
lees het hele artikel

Transparantie over tarieven voorkomt misverstanden

De tarieven die de ziekenhuizen en mortuariumbeheerders berekenen voor koeling en verblijf van overledenen zijn niet altijd gemakkelijk te vinden.
lees het hele artikel
Lees meer berichten

VMG zet zich in voor het bevorderen van de goede naam en faam van mortuariumbeheerders

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onderstaand treft u aan hoe u ons kunt bereiken. U kunt ook het contactformulier invullen.

Secretariaat VMG

Postadres:
Postbus 24098
3502 MB Utrecht

T (085) 049 73 94
E info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

Contactformulier

  Secretariaat VMG

  Postadres:
  Postbus 24098
  3502 MB Utrecht

  Telefoonnummer
  (085) 049 73 94
  E-mail adres
  info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

  Contactformulier

   VMG Logo klein

   Vereniging voor Mortuariumbeheerders
   in de Gezondheidszorg

   Postbus 24098
   3502 MB Utrecht

   T (085) 049 73 94
   E info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

   VMG

   Vereniging voor Mortuariumbeheerders
   in de Gezondheidszorg

   Postbus 24098
   3502 MB Utrecht

   Telefoonnummer:
   (085) 049 73 94
   E-mail adres:
   info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

   Back To Top