Stresstest mortuariumzorg: so far, so good

Mortuarium bewijst zijn maatschappelijke functie in tijden van corona

Beste Leden,

Wij hebben een bewogen jaar achter de rug. Op de pieken van de besmettingsgolven heeft u zich in het voorjaar en opnieuw in de afgelopen maanden tot het uiterste moeten inzetten om een volwaardige zorg en conservering van overledenen te waarborgen zodat nabestaanden op een zo waardig mogelijke manier afscheid kunnen nemen.

Met meer overlijdens en met een door besmetting en quarantaine geplaagde bezetting was dat niet eenvoudig, maar tot heden wel succesvol. Graag spreken wij ook hier onze grote waardering uit voor die aanhoudende inzet van u en uw medewerkers! En voor de goede, nauwe samenwerking met anderen in de uitvaartketen, waar we in het belang van nabestaanden nog steeds aandacht voor moeten hebben.

Die samenwerking is getest en veelal hecht gebleken. Geholpen door de afspraken over onze werkrelatie met ziekenhuizen en uitvaartverzorgers, die wij de afgelopen twee jaar gemaakt hebben Ć©n de samenwerkingsbereidheid van alle ketenpartijen is in de pandemie een volwaardige postmortale zorg overeind gebleven. De stresstest van 2020 heeft dat overleg met ketenpartners verbreed naar de overheid en op een hoger plan gebracht. We hebben onze waardering voor de goede samenwerking ook kenbaar gemaakt in een nieuwjaarsbrief aan onze relaties in de keten.

We moeten onze gezamenlijke inzet volhouden, zeker nu de Britse mutant van het virus ook in Nederland de kop opsteekt. We moeten ons voorbereiden op een nieuwe test van de capaciteit van onze zorg als de sterfte hier versnelt in het tempo dat we in Groot- Brittanniƫ en Ierland zien. Op basis van het Britse voortschrijdend gemiddelde zou de coronasterfte in Nederland over de komende maand ruim kunnen verdubbelen van 120 naar 280 per dag, zo berekende DELA. Laten we hopen dat de lockdown voorkomt dat het zover komt, maar laten we ons niettemin voorbereiden op een grimmig scenario.

Wij zijn er om u te steunen, te informeren en uw vragen te beantwoorden. Aarzel niet om contact op te nemen! Met de partners in de uitvaartketen en de overheid blijven wij in overleg om te voorzien in acute noden en om knelpunten op te lossen. En wij maken ons hard bij de overheid voor een spoedige vaccinatie van u en uw medewerkers.

Op 11 maart spreken wij u graag in een breder kader, op onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering. Wellicht kan dat fysiek, maar als dat niet kan via een online platform. Wij realiseren ons dat u druk bent, maar roepen u op tijd te maken voor overleg met ons en met uw vakgenoten juist om onze zorg en onze bedrijven crisisbestendig te maken.

Bedwinging van het virus is in zicht. Ik wens u gezondheid en moed op weg naar een goede afloop in 2021!

Joris Huizinga

Voorzitter VMG

Back To Top