Ombudsman krijgt minder klachten in coronajaar

Het afgelopen jaar is het aantal klachten dat is ingediend bij de Ombudsman Uitvaartwezen significant gedaald. Terwijl het aantal sterfgevallen als gevolg van de pandemie toenam, daalde het aantal klachten van 145 in 2019 naar 115 in het coronajaar. Daarmee komt een einde aan de jaarlijkse stijging van het aantal klachten sinds het Klachteninstituut in 2014 zijn werk begon.

Dit blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman. De ombudsman staat open voor klachten over de leden van de koepels van uitvaartverenigingen (Nardus), uitvaartondernemingen (BGNU), crematoria (LVC), begraafplaatsen (LOB) en mortuaria (VMG). In een verslagjaar met ingrijpende beperkingen, noodzakelijke extra maatregelen en een hogere werkdruk wordt de flexibiliteit en professionaliteit van de uitvaartbranche weerspiegeld in een daling van het aantal klachten.

De Ombudsman heeft het afgelopen jaar in antwoord op een klacht 13 maal een bindend advies gegeven. In negen gevallen werd de klacht opgelost, waarvan driemaal door bemiddeling, en vijf klachten werden ingetrokken. Twee klachten hadden betrekking op mortuaria en die zijn beide ongegrond verklaard.

Een kwart van de klachten was niet ontvankelijk omdat die niet eerst ingediend waren bij de uitvaartondernemer of omdat diens reactie niet was afgewacht. Ruim de helft van de ingediende klachten nam de Ombudsman niet in behandeling omdat hij niet bevoegd was, onder meer omdat het niet gaat om de uitvaartbranche, omdat de klager geen opdrachtgever is of, in 14 gevallen, omdat de uitvaartondernemer waarop de klacht betrekking heeft niet is aangesloten bij het Klachteninstituut.

Back To Top