Over VMG

Over VMG

De Vereniging van Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG) is de overkoepelende organisatie voor beheerders van mortuaria in ziekenhuizen en zorginstellingen. De VMG bevordert:

 • professionele postmortale zorg aan overleden patiënten en bewoners in zorginstellingen,
 • zorgvuldige informatievoorziening aan de nabestaanden van deze overledenen,
 • de goede naam en faam van de mortuariumbeheerders en de postmortale-zorgverleners in ziekenhuizen en zorginstellingen

De VMG is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut voor het Uitvaartwezen (SKU), is lid van de Adviesraad van de Stichting Keurmerk Uitvaartbranche en voert overleg met NVZ Vereniging van Ziekenhuizen, brancheorganisaties uitvaartzorg (o.a. BGNU en Nardus), overheden en andere relevante partijen.

Afspraken over samenwerkingen

De spilfunctie van de mortuariumbeheerder vereist een zorgvuldige afstemming met het ziekenhuis waaraan hij verbonden is en met de uitvaartverzorger aan wie hij het lichaam van de overledene overdraagt. De bij de zorgverlening betrokken organisaties, ziekenhuizen, mortuariumbeheerders en uitvaartverzorgers, hebben afspraken gemaakt over hun rol in het proces en over hun onderlinge samenwerking. In die afspraken staan drie uitgangspunten centraal:

 • In opdracht van de nabestaanden:
  Mortuariumbeheerders en uitvaartverzorgers verrichten wenselijke zorg aan het lichaam van de overledene in opdracht van overledenen. Zij geven daarbij aan welke kosten daaraan zijn verbonden en dat die in rekening worden gebracht bij de nabestaanden. In het kader van transparantie zorgen zij dat nabestaanden een opdrachtformulier ondertekenen.
 • 3 uur termijn
  Om hygiënische redenen én ter conservering van het lichaam dient het lichaam uiterlijk drie uur na het tijdstip van overlijden gekoeld te worden. Deze 3-uurstermijn is vastgesteld door een wetenschappelijke commissie van specialisten en materiedeskundigen. De mortuariumbeheerder start dus met koelen drie uur na overlijden, ook als hij daartoe geen opdracht heeft ontvangen van de nabestaande. De kosten die hieraan verbonden zijn inclusief de verblijfskosten in het mortuarium komen voor rekening van de nabestaande.
 • Keuzevrijheid uitvaartondernemer
  Nabestaanden zijn vrij in de keuze van de uitvaartverzorger. Mortuariumbeheerders of medewerkers van zorginstellingen mogen daarin niet adviseren. VMG-leden die tevens uitvaartverzorger zijn acquireren niet actief opdrachten voor een uitvaart bij de nabestaanden.

Zorg voor nabestaanden

De mortuariumbeheerder richt zich na het verrichten van de ‘noodzakelijke handelingen’ in opdracht van het ziekenhuis op de wensen van nabestaanden. In opdracht van nabestaanden kan hij aanvullend wenselijke zorg verlenen en zal hij het lichaam overdragen aan de gekozen uitvaartverzorger.

Download brochure

Contact

Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Onderstaand treft u aan hoe u ons kunt bereiken. U kunt ook het contactformulier invullen.

Secretariaat VMG

Postadres:
Postbus 24098
3502 MB Utrecht

T (085) 049 73 94
E info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

Contactformulier

  Secretariaat VMG

  Postadres:
  Postbus 24098
  3502 MB Utrecht

  Telefoonnummer
  (085) 049 73 94
  E-mail adres
  info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

  Contactformulier

   VMG Logo klein

   Vereniging voor Mortuariumbeheerders
   in de Gezondheidszorg

   Postbus 24098
   3502 MB Utrecht

   T (085) 049 73 94
   E info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

   VMG

   Vereniging voor Mortuariumbeheerders
   in de Gezondheidszorg

   Postbus 24098
   3502 MB Utrecht

   Telefoonnummer:
   (085) 049 73 94
   E-mail adres:
   info@verenigingvanmortuariumbeheerders.nl

   Back To Top